Home Contact
     
 
 
 
     


Vorige Projecten:
Adi Keshi Ontheemden Kamp


In de afgelopen jaren heeft Stichting Massawa Eritrese kinderen gesteund, door voor sport- en onderwijsmateriaal te zorgen, evenals voor basis-medische voorzieningen. Dit materiaal werd voornamelijk naar scholen gestuurd die midden in de tentenkampen liggen, waar kinderen wonen die tijdens de recente grensoorlog van huis zijn gevlucht.
Als gevolg van de oorlog in 1998-2000, is meer dan eenderde van de Eritrese bevolking ontheemd geraakt. Het grootste deel daarvan bestaat uit vrouwen en kinderen. Deze dakloze en gevluchte mensen zijn opgevangen in tijdelijke kampen, waaronder Kamp Adi Keshi, dat  zich op ongeveer 100 kilometer bevindt van de Stad Baruntu, de regionale hoofdstad van Zoba (provincie) Gash Barka. Het kamp werd aanvankelijk bevolkt door ongeveer 55.000 mensen. Na het vredesakkoord in 2000 kon een aantal van hen terugkeren. Na de gedeeltelijke leegloop bleven nog ongeveer 18.000 mensen in Kamp Adi Keshi achter. Sommige van de kinderen in het kamp zijn hun ouders tijdens het vluchten kwijtgeraakt of hebben hun ouders verloren tijdens de oorlog.
Onze hulp is gericht op zoveel mogelijk verschillende aspecten. Vanuit het idee dat kinderen moeten kunnen spelen, hebben we sport- en spelmateriaal verzameld voor de kinderen in de oorlogszone. Omdat gezondheid een cruciaal onderdeel is van een goede toekomst, hebben we daarnaast gezorgd voor basismedicatie, die via de scholen in de vluchtelingenkampen aan de kinderen wordt verstrekt. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een goede en beloftevolle toekomst, is gelegen in educatie. We hebben daarom een aantal lokale educatieve projecten gesteund door voor lesmaterialen te zorgen.
Stichting Massawa heeft drie scholen gesteund: RedSea, Kalsi en Junior. Op deze drie scholen zitten gezamenlijk 3400 scholieren die les krijgen van 62 leerkrachten. 
Mede door ons beperkt budget hebben we helaas niet alle verzoeken kunnen honoreren. We hopen echter dat we met stichting Massawa, samen met onze donateurs, een kleine bijdrage hebben kunnen leveren aan een positieve toekomst van de kinderen in Kamp Adi Keshi.
Anno 2008 zijn de meeste van de mensen teruggekeerd naar hun dorpen, of, waar terugkeer naar de oorspronkelijke woonplek onmogelijk bleek, ondergebracht in een
nieuwe woonomgeving.
 
Meet&Greet met Zeresenay Tadese

Vorig jaar tijdens de Dam tot Damloop 2007, organiseerden wij een “Meet en Greet” met de winnaar van de Dam tot Damloop 2007 en de Olympische medaillewinnaar en Eritrese atleet Zeresenay Tadese.

Boeken Voor Eritrea

In 2001-2002 vond het project Boeken voor Eritrea plaats, in samenwerking met NUFFIC (de Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs), de Universiteit Maastricht, het Eritreese Ministerie van Onderwijs en individuele donororen. De Universiteit Maastricht schonk een grote aantal academische boeken. Vele Eritreërs en vrienden van Eritrea schonken geld, dat werd gebruikt om nieuwe academische boeken en boeken voor het beroepsonderwijs te kopen. NUFFIC financierde het vervoer van de boeken naar Eritrea. Het departement van het Ministerie van Onderwijs nam de verantwoordelijkheid op zich de boeken onder te brengen waar deze het meest effectief konden worden ingezet. De boeken zijn verdeeld tussen de bibliotheek van het Ministerie van Gezondheid, de Landbouwschool en de openbare bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs.