Home Contact
     
 
 
 
     


Wie Zijn Wij


Stichting Massawa is een niet gouvernementele organisatie (NGO) op non-profit basis, die is opgericht om mee te werken aan het verbeteren van de levensomstandigheden van de Eritrese bevolking.
De oorlog die uitbrak tussen 1998 en 2000 veroorzaakte in Eritrea een humanitair crisis. Deze crisis mobiliseerde zowel hulp in Eritrea als hulp van Eritreërs die ver van hun thuisland wonen. Uit de samenwerking tussen de binnenlandse en buitenlandse hulp, en met het idee om deze samenwerking een structureel karakter te geven, ontstond in 2001de Stichting Massawa, die werd opgericht door Kookie Habtegaber en Diana Bosch.  Vanuit het overtuiging dat hulp op locaal niveau het meest effectief werkt, wordt er gestreefd naar samenwerking tussen Nederlandse en Eritreese bevolking.
Ons logo symboliseert ons motto en verwijst naar "partnerschap in ontwikkeling". De klomp en de "sheda"-schoen, duiden op hard werken en vechtlust in de beide landen – Nederland en Eritrea.
Massawa is behalve de naam van de belangrijkste havenstad van Eritrea, ook een begrip dat verwijst naar de veelbelovende toekomst voor het Eritrese volk; de belofte dat zij na drie decennia van vechten voor onafhankelijkheid zal deelnemen aan de internationale gemeenschap. De haven van Massawa, ook wel de parel van de Rode Zee genoemd, maakt het contact met andere beschavingen mogelijk. Wij hopen dat het de toegang zal vormen naar de toekomst van Eritrea.

Missie


Stichting Massawa gelooft in partnerschap in ontwikkelingssamenwerking. Wij geloven in de kracht van het uitwisselen en delen van ideeën en kennis. Daarom streven we naar een participatie tussen het Nederlandse en Eritreese volk door elkaar te helpen, te steunen en van elkaar te leren zodat de levens van zij die hulp nodig hebben kunnen worden verbeterd.
Stichting Massawa gelooft in mensen die zelf het initiatief nemen om hun problemen op te lossen. Daarom werken wij op verzoek van de plaatselijke gemeenschap, aan problemen die door de lokale mensen zelf worden geïndiceerd.

Wat Wij Doen


In de afgelopen jaren heeft Stichting Massawa Eritrese kinderen gesteund, door voor sport- en onderwijsmateriaal te zorgen, evenals voor basismedische voorzieningen. Dit materiaal werd voornamelijk naar scholen gestuurd die midden in de tentenkampen liggen, waar kinderen wonen die tijdens de recente grensoorlog van huis gevlucht zijn.

Projecten uit het verleden