Home Contact
     
 
 
 
     


Achtergrond van het project


Eritrea is een klein land in de Hoorn van Afrika, in het noordoostelijk deel van het continent. Het grenst in het oosten aan de Rode Zee, in het noorden en westen aan Soedan en Djibouti en in het zuiden aan Ethiopië. Het land is vier maal zo groot als Nederland en heeft ongeveer 4 miljoen inwoners. Eritrea werd in 1991 onafhankelijk, na een bevrijdingsstrijd die 30 jaar duurde. Het is het laatste land in Afrika dat onafhankelijk werd. Infrastructuur en sociale voorzieningen waren nauwelijks aanwezig. Alles moest weer worden opgebouwd.
Ondanks deze achterstand is in de afgelopen 17 jaar veel gedaan aan het opbouwen van de samenleving. Er zijn wegen aangelegd, scholen gebouwd en bestaande scholen voorzien van materiaal en middelen. Onderwijs en gezondheidszorg hebben veel aandacht gekregen. Door strak de hand te houden aan de gemaakte plannen en afspraken om kindersterfte te verminderen, is het aantal kinderen dat gevaccineerd is voor kinderziekten, gestegen van 9.6% in 1991 tot 76% in 2002. Volgens het Global Fund is Eritrea wereldwijd één van de zeven landen waar de kindersterfte is afgenomen met meer dan 50%. Omdat is uitgegaan van een totaalaanpak, zijn ook ziekten als malaria en tuberculose afgenomen en heeft het verminderen van slachtoffers van deze ziektes bijgedragen aan het afnemen van kindersterfte. Malaria is tegenwoordig niet langer doodsoorzaak nummer één, hoewel er veel gebieden zijn waar malaria heerst. Eritrea hoort bij de top vier van landen waar malaria aanzienlijk is afgenomen. De andere landen zijn Brazilië, India en Vietnam.
Het aantal ziekenhuizen, gezondheidsposten en medisch personeel is enorm gestegen, maar er is ook nog een lange weg te gaan in het verbeteren van al deze diensten. Nog steeds is er grote behoefte aan getraind medisch personeel. Een deel van de opbrengst van deze inzamelingsactie zal dan ook worden gebruikt voor het opleiden van personeel in het kinderziekenhuis.
In Eritrea wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Aandacht besteden aan ziektes waar kinderen aan sterven heeft daarbij prioriteit. Het is daarom erg belangrijk de Eerste Hulppost van het Kinderziekenhuis in Eritrea te helpen renoveren.
Stichting Massawa gelooft in het helpen van mensen die zichzelf helpen. Daarom behandelen we alleen aanvragen van mensen uit de lokale gemeenschap. Zij weten wat nodig is. Omdat de gezondheid van kinderen voorop wordt gesteld en de Eritrese bevolking en de Eritreese regering hard werken aan het verbeteren van de gezondheid, zal dit project een positieve bijdrage leveren aan de al bestaande projecten.
Stichting Massawa richt de aandacht op kinderen omdat zij de toekomstige generatie zijn en omdat de stichting zo een bijdrage wil leveren aan een gezonde kindertijd.

Hieronder vind je recente rapporten over de gezondheidszorg in Eritrea

UNDP Report 2008

One Childhood

Partnership for Eritrea

Youtube filmpjes van
Eritrea: Training of medicine in Eritrea

Deel I - Deel II